پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

اثر مشترک


شاعر میگه:

قاصدک می آمد

شاخه ها دست تکان میدادند

دستی آمد همه پنجره ها را وا کرد

و به اندازه یک جنگل سر سبز دوبیتی به اتاقم پاشید

پرده ها رقصیدند

باد می آمد باد

نکته:

فلک ما را نکش ما نوجوانیم        گل نشکفته مازندرانیم