پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

یک کتاب خوب٬ یک حس خوب

فاضل ترکمن کتاب جدیدی در حوزه‌ی نوجوان منتشر کرده که کاملا از زبان یک نوجوان بیان شده و دغدغه های ذهنی یک نوجوان را بررسی می‌کند.

یک زن جالب

یک ربنا خوان جالب