پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

دختر بهار آور ما

امروز تولد باران است. برای هدیه اش خیلی فکر کرده بودم. چیزی به ذهنم نمیرسید. ولی با یک سر زدن به شهر کتاب مشکل حل شد. یه سری کتاب نازک دیدم که شعرهای معروف شاعرهای معروف را مثل بروشور چاپ کرده بودند و با نقاشی های زیبایی همراه شده بودند. هم با سلیقه کودک همخوان است و هم آن ها را با اشعار فاخر شاعران خوب آشنا میکند.