پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

ای دوست مرا به خاطر آور...

بیست خرداد تولد نازنین جونی ما است. یادش به خیر. چقدر با هم بهمون خوش گذشت. یعنی اگر صد تا چراغ تو روز روشن روشن کنین و همه جای دنیا رو بگردین، دوست به این خوبی گیرتون نمیاد. هر سال برای تولدم کارت میفرستاد. اینقدر که دیگه خودم ازش خواهش کردم نفرسته چون خجالت میکشم. حالا هم با وجود بعد مسافت دلمون به هم نزدیکه. خیلی دوستش دارم.دلتون ... آبـــــــ...