پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

یک راهزن

محمد حسین جعفریان

این شاعر را خیلی وقت است که میشناسم. از روزی از روزهای خرداد ماه 78 که آقامون در یکی از جلسات شعر دانشگاهمان شعر «عاشقانه های یک راهزن» را که سروده محمد حسین جعفریان بود، با تقدیم به من خواند. البته این تقدیم علنی نبود.

عاشق شعرهایی هستم که اسم اشخاص و مکانهاش واقعی باشند.