پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
سه‌شنبه 17 آبان‌ماه سال 1390

وای که نمیدونین تو مدرسه چقدر کار هست. یک بخشنامه های عجیبی میاد که نگو و نپرس. انتخابات شورای دانش اموزی. انتخابات انجمن نمیدونم چی چی.... روز تربیت بدنی. هفته مشاوره. جلسه شورای اولیا و مربیان. جلسه شورای دبیران. جلسه دانش آموزان عضو شوراهای مختلف.. خلاصه. اصلا ما که بخیل نیستیم. کلا هر روز به جای درس خوندن بچه ها رو جمع کنن جلسه بذارن و ببرن بازدید و نرن تو کلاس. اما کاش از آدم گزارش نخوان. یعنی من دیگه مردم. از بس گزارش تایپ کردم و همراه با عکس دادم دست معاونا. از اون طرف من مسوول اتاق ای تی مدرسه هم هستم. مدیرمون همون روز اول گفت باید همکارا حتما درساشون رو به صوورت پاور پوینت بیارن مدرسه. من رفتم ببینم پاورپوینت چی هست. دیدم خیلی آسونه.